Националният политехнически музей представя темата „Резервната електрическа енергия“

Изх. № РУО1-31988/14.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-31875/13.11.2019 г., Ви уведомявам, че на 23 ноември 2019 г. (събота) от 11:00 ч. в Националния политехнически музей ще гостуват учени от БАН. Поради големият интерес от миналата година, те ще представят отново темата за Резервната електрическа енергия. Входът за ученици и учители е свободен.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Информация за мероприятието

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД