Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“

Изх. № РУО1-38525/19.10.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, съгласно Приложение № 2 към заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-4952/03.10.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на РУО – София-град за домакин на Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“ през учебната 2022/2023 г., заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания, заповед № РД 01-877/18.10.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училище домакин за организиране и провеждане на Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов” и Регламента за организиране и провеждане на Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”, Ви уведомявам, че в периода от 2 до 4 декември 2022 г. в Национален STEM център (намиращ се на адрес: гр. София, жк. Изток, бул. “Драган Цанков” 21А, вход от ул. ”Д. Дебелянов” № 7) ще се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”.

Организатори на състезанието са МОН, РУО – София-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, гр. София.

Регламентът на състезанието и регистрационната форма за проектите може да намерите на сайта на турнира https://ntit.npmg.org/. Моля изписвайте имената на участниците, ръководителите и пълното наименование на училището правилно, тъй като от формуляра ще се вземат данните за грамотите. Регистрацията ще бъде отворена до 23:30 часа на 28.11.2022 г.

За допълнителна информация: Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО – София-град, тел.: 0886004695 и електронна поща [email protected].

За актуална информация следете сайта на турнира: https://ntit.npmg.org/.

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

Приложения:

  1. Регламент на Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД