Националния конкурс „Млади таланти”

Изх. № РУО1-8154/18.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-66/14.02.2022 г., вх. № РУО1-7351/14.02.2022 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора — ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към науката и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерство на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в Националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите: биология, химия, информатика, инженерни науки, материалознание, математика, медицина, физика, социални и хуманитарни науки и екология.

Тази година XXIV Национален конкурс ще се проведе онлайн в периода 18 – 20 април 2022 г.

Крайният срок за подаване на проекти е до 31 март 2022 г. на следните имейли: [email protected] и [email protected].

Класиралите се на първите три места в Националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение и ще се проведе през месец септември в град Лайден, Нидерландия.

Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение ЕХРО Science Europe, което е планирано за месец юли в град Сучеава, Румъния.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на МОН, раздел „Наука“ — конкурси и на адрес: https://mon.bg/bg/101087.

Моля информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Приложения:

  1. Регламент на Националния конкурс „Млади таланти“
  2. Регистрационна форма за участие в Националния конкурс „Млади таланти“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД