Националния кръг на олимпиадата по испански език

Изх. № РУО1- 5358/ 27.02.20 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-4889/24.02.2020 г. Ви уведомявам, че съгласно заповед  № РД 09-2149/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, домакин на Националния кръг на олимпиадата по испански език е град Пловдив и РУО – Пловдив, а училище – координатор е  Езикова гимназия  „Иван Вазов“.

Училищата-координатори на областния кръг, съгласно регламента изпращат справка по образец за броя на проверените и оценените писмени работи на РУО- Пловдив  на адрес: [email protected] , а на Езикова гимназия  „Иван Вазов“ списък на учениците, които не са изразили съгласие за публикуване на резултатите на адрес: [email protected]

За контакти: Людмила Стойнова- зам. Директор учебна дейност  – 0878730243

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД