Националния литературен конкурс „Петьофи 200 – любовта и свободата“

Изх. № РУО1-2271/27.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО Разград с вх. №РУО1-2197/27.01.2023 г. моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в Националния литературен конкурс „Петьофи 200 – любовта и свободата“, организиран от НПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград. В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас с авторски литературни произведения, като крайният срок за изпращане на творбите е 09.04.2023 г.

 

Приложение:

1.Национален литературен конкурс – статут .

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД