Националния ученически конкурс за зелени идеи „Млад иноватор 2020/2021″

Изх. № РУО 1-31289/06.11.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че PostScriptum Ventures – инвестиционен фонд с фокус устойчиво развитие и иновации, с писмо с вх. № РУО 1-30941/05.11.2020 г. обявява стартирането на второто издание на Националния ученически конкурс за зелени идеи „Млад иноватор 2020/2021″ и отправя покана към училищата да се включат в конкурса. Съобразно спазване на предписанията и мерките за превенция на разпространението на Covid-19, второто издание ще се проведе изцяло онлайн. Конкурсът ще се проведе в три категории:

  1. Първата е за учениците от 1 до 7 клас, които могат да участват с рисунка, свързана с опазването на околната среда, зеленото и устойчиво бъдеще.
  2. Втората е за ученици от 8 до 12 клас, които могат да работят в екип или самостоятелно като представят проект по посочената тема.
  3. Третата категория, дава възможност на участниците да се превърнат в посланици на мисията на конкурса, като качат в своя профил в социалните мрежи креативна снимка, пост или видео на тема природа, иновации, наука, всичко, с което свързват конкурса.

Съмишленици на конкурса са: ГрийнПийс България, Ratio, Junior Achievement, Technomagicland, Clean & Circle, Горичка.

Условията и формата за участие можете да видите на сайта https://www. mladinovator.bg/

Крайният срок за участие е 31.01.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД