Националния ученически шампионат по плуване – зона Смолян за 2019 г.

Изх. № РУО1-34480/11.12.19 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на Българска асоциация „Спорт за учащи“ – гр. Смолян, с вх. № РУО1-33958/06.12.2019 г., приложено Ви изпращам наредба и техническа заявка за провеждане на Национален ученически шампионат по плуване – зона Смолян за 2019 г.

За информация: 0888298877, 0878298838, 0882070893 или e-mail: [email protected]

 

Приложение: 1. Наредба

               2.Техническа заявка.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД