Национални инициативи-конкурси за ученици от 1-ви до 12-ти клас

Изх. № РУО1-42861/07.12.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-42804/06.12.2022 г., Ви уведомявам, че Tракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ обявява Национални инициативи-конкурси за ученици от 1-ви до 12-ти клас за есе, разказ на тема „Завръщане към корените“ 2023 /Родовата памет е жива/ и за рисунка на тема „Моето родословно дърво“ 2023 / Завръщане към корените/.

За допълнителна информация: Божана Богданова – председател на Tракийското сдружение, е-мейл: [email protected]

 

Приложения:

  1. Обява конкурс за есе, разказ.
  2. Обява конкурс за рисунка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД