Национални конкурси, организирани от Сдружение „Усмивка“ –  Бургас

Изх. № РУО1-32478/06.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви предоставям информация за Национален конкурс „Най-здравословната рецепта за училище 2023“ и  Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България 2023“, организирани от Сдружение „Усмивка“ –  Бургас, с подкрепата на община Бургас.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД