Национални конкурси, организирани от Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“

Изх. №РУО1- 42416/23.12.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 42397/23.12.2021 г. Ви уведомявам, че Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ обявява конкурс за есе, разказ на тема „Завръщане към корените“ и конкурс за рисунка на тема „Моето родословно дърво“.

Моля да запознаете учениците и учителите от повереното Ви училище с информацията за конкурсите.

 

Приложения:

  1. Конкурс за есе и разказ
  2. Конкурс за рисунка

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЛИДИЯ ГАВРАИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1538/01.12.2021 г.

на министъра на образованието и науката)