Национални конкурси по повод 145 години от рождението на писателя Елин Пелин на тема „Мила родна картинка“

Изх. №РУО1-5603/28.01.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-35/21.01.2022 г., вх. №РУО1-4561/24.01.2022 г., Ви уведомявам, че Община Елин Пелин организира три национални конкурса на тема „Мила родна картинка“ – за разказ, за есе и за детска рисунка, инициирани по повод 145 години от рождението на писателя Елин Пелин.

Моля информацията за конкурсите да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент на Национален конкурс за разказ „Мила родна картинка“.
  2. Регламент на Национален конкурс за есе „Мила родна картинка“.
  3. Регламент на Национален конкурс за рисунка „Мила родна картинка“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД