Национални онлайн състезания с Кан Академия и Учители – Европейски дигитални посланици

Изх. № РУО1-10821/14.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10108/08.03.2022 г. Ви уведомявам, че сдружение “Образование без раници” стартира две инициативи:

  • Национални онлайн състезания с Кан Академия – с награди за ученици и учители – по математика, биология и екология, информатика.
  • Учители – европейски дигитални посланици по математика и науки.

Участието и в двете инициативи е безплатно.

Допълнителна информация за Национални онлайн състезания с Кан Академия може да намерите на адрес: https://obr.education/natsionalnite-sastezaniya-za-utchenitsi-s-kan-akademiya-zapotchnaha/.

Допълнителна информация за Учители – европейски дигитални посланици може да намерите на адрес: https://obr.education/uchiteli-evropeiski-digitalni-poslanitsi/.

Моля за Вашето съдействие информацията за инициативите да достигне до учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД