Национални състезания по английски език – Spelling Bee 2022, Spelling Bee Junior 2022 и Bulgarian Creative Writing Competition

Изх. № РУО1-32942/07.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-32255/04.10.2021 г. от фондация „КОРПлюС“, Ви уведомявам, че регистрацията за участие в състезанията Spelling Bee – националното състезание по правопис на английски език и Bulgarian Creative Writing Competition – националното състезание по творческо писане на английски език, започна и ще продължи до 25.10.2021 г. Желаещите да участват училища следва да се регистрират на съответната интернет страница на състезанието: http://spellingbee.bg/registration/ и http://www.creativewriting-bg.com/registration/ .

За трета поредна година учениците от II до IV клас ще имат възможност да се включат в Spelling Bee Junior. За повече информация: http://spellingbee.bg/spelling-bee-junior .

Фондация „КОРПлюС“ предлага програми за професионалното развитие на учителите по английски език. Информация може да откриете на: http://corplus.org/trainings/  .

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 СЪБКА ПОПОВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 (съгласно заповед № РД 02-2092/27.09.2021 г.

 на началника на РУО – София-град)