Националното външно оценяване в VII клас

Изх. №РУО1-11961/28.05.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В навечерието сме на провеждането на изпитите от Националното външно оценяване в VII клас и кампанията за прием на ученици в VIII клас. Тази година това ще се случи по малко по-различен от обичайния начин.

Всяка година по това време във всички училища, обучаващи ученици в VII клас, се организират родителски срещи и се разяснява на тревожните родители предстоящото. За Вас, директорите и учителите, както и за екипа на РУО – София-град, то се случва за пореден път, но за родителите и учениците е за първи. Много са притесненията и въпросите, на които Вие и Вашите екипи давате отговор. Това трябва да се случи и сега. Вярвам, че ще намерите оптималния начин нужната информация да стигне своевременно до всеки родител на седмокласник.

Живеем в извънредни времена, които изискват от нас гъвкавост и отговорност – в решенията, в рутинните действия, в грижата за живота и здравето на всички. Нека направим всичко по силите си организирането и провеждането на изпитите от Националното външно оценяване по БЕЛ и математика в VII клас и кампанията по прием на ученици в VIII клас да протече така, че всеки ученик да успее да покаже на изпитите всичко, което е научил до сега и да намери място в желаната от него паралелка и училище, като предприемем всички необходими мерки да запазим неговото здраве и здравето на всички учители и служители, които ще бъдат ангажирани.

Предвид епидемичната обстановка, тази година няма да се проведе традиционната работна среща с директорите на столични училища. Моля да се запознаете с приложената презентация, която ще Ви бъде подкрепа и помощ за провеждане на спокойна и ефективна кампания. Важно е и непрекъснато да следите промените в нормативните документи, чието изпълнение е доказателство за професионализъм!

И да не забравяме, че заедно можем повече!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД