Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“, организирано от ТУ – Варна, Община Варна и РУО – Варна

Изх. № РУО1-7991/11.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Варна с вх. № РУO 1-7597/08.03.2021 г., Ви уведомявам, че Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“, организирано от Технически университет – Варна, Община Варна и РУО – Варна, ще се проведе онлайн на 26.03.2021 г.

В състезанието могат да участват ученици от VI до XII клас. Формите за участие в състезанието са есе или презентация на портфолио, макет, образователен модул или кратък филм.

Регистрацията за участие и online платформата можете да намерите на посочения линк: htpp://einie.tu-varna.bg

Напомням за необходимостта от стриктно спазване на противоепидемичните мерки при организиране и провеждане на състезанието.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с настоящата информация, като при участие на ученици в състезанието да създадете необходимата организация за провеждането му без да се нарушава учебния процес.

 

Приложения:

  1. Регламент за провеждане на Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“.
  2. Покана за участие до директори на училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД