Национално зимно математическо състезание

Изх. РУО1 – 2790/ 21.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134 от 28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., № РД 09-3263/16.11.2020 г., № РД 09-3313/18.11.2020 г., № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 г. и заповед № РД 01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви уведомявам, че Националното зимно математическо състезание за учениците от VIII до XII клас ще се проведе на 31.01.2021 г. (неделя) от 09.00 часа.

Училище координатор за област София-град е СМГ „Паисий Хилендарски“.

На сайта на МОН, в раздел „Олимпиади и национални състезания/Регламенти на национални състезания за учебната 2020/2021 г.“, са публикувани промени в регламента за организиране и провеждане на Националното зимно математическо състезание през учебната 2020/2021г.

Във връзка с логистиката за провеждане на състезанието в срок до 25.01.2021 г. следва да попълните информация за броя на учениците от повереното Ви училище, които желаят да участват в състезанието на следния линк: https://forms.gle/cT46gTj2E9F5tYZS7

Приложение:

  1. Регламент за организиране и провеждане на Националното зимно математическо състезание през учебната 2020/2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД