Национално онлайн състезание по информатика „Д-р Младен Манев“

Изх. № РУО1-9447/30.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РД-21-09-01-175/24.04.2020 г. на РУО – Габрово, вх.№ РУО 1-8922/27.04.2020 г., Ви уведомявам, че Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ организира на 10 май 2020 г. от 09.00 ч. Национално онлайн състезание по информатика „Д-р Младен Манев“.

Право на участие имат всички ученици, явили се на областен кръг на Националната олимпиада по информатика и получили положителен брой точки в класирането.

За регистрация и актуална информация относно състезанието на адрес: https://info-gabrovo.com.

За допълнително възникнали въпроси пишете на адрес: [email protected]

 

Приложение:

  1. Регламент на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД