Национално състезание „Виртуално предприятие“

Изх. № РУО1 – 6079/06.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. №  РУО 1-5924/05.03.2020 г., Ви уведомявам, че от 10.04.2020 г. до 11.04.2020 г. в гр. София ще се проведе  Национално състезание „Виртуално предприятие“ за учебната 2019/2020 г., организирано от Джуниър Ачийвмънт България, МОН, РУО – София-град и 9 ФЕГ „Алфонд дьо Ламартин“, град София.
В състезанието могат да участват ученици от VIII клас до XII клас.
Националното състезание „Виртуално предприятие” се провежда в два национални кръга. Първия кръг се провеждат в онлайн среда и предполага индивидуално и/или екипно участие. Вторият кръг е присъствен и се реализира в гр. София. Участието в него е екипно, като ученическите отбори се формират на място и са смесени.
Приложено Ви изпращам регламент на Национално състезание „Виртуално предприятие“ за учебната 2019/2020 г. и декларация за информирано съгласие, която се прикачва към формуляра за регистрация.

Регистрация за участие в състезанието може да се направи на https://form.jotform.com/jabulgaria/virtualentr в срок до 10.03.2020 г.
За допълнителна информация Венета Куйова-Терзиева , телефони  02/ 989 43 61 и 0889 51 99 53 и на електронен адрес  [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД