Национално състезание за икономисти на английски език

Изх. № РУО1-4379/04.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на началника на РУО – Благоевград с вх. № РУО 1-04151/ 03.02.2021 г. Ви уведомявам, че за шеста поредна година се организира Национално състезание за икономисти на английски език. Организацията и провеждането на състезанието се осъществяват в партньорство между Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – гр. Благоевград и Американски университет в България, с подкрепата на РУО – Благоевград.

Целева група на състезанието са учениците от XI и XII клас на професионалните гимназии по икономика и професионални гимназии с икономически специалности.

Желаещите да участват в състезанието ученици от професионални гимназии следва да подат индивидуална заявка за участие в състезанието от 27.01.2021 г. до 15.02.2021 г., включително на адрес: https://www.aubg.edu/ecocompetition

Индивидуална заявка за участие се изисква и на учител, който ще бъде кординатор и от лице за контакт от всяко училище на горепосочения уебадрес.

 

Приложение:

  1. Регламент на Национално състезание за икономисти на английски език.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД