НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ОТ 12 КЛАС „УБЕДИ МЕ – ПОБЕДИ МЕ!“ – СИМУЛАЦИЯ НА СЪДЕБЕН СПОР С ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКА ТЕМАТИКА НА НБУ

Изх. № РУО1-4927/24.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Областния управител на област София-град с № ОА 23-02270/19.02.2020 г., с вх. № РУО1-4441/19.02.2020 г., приложено Ви изпращам информация и заявка за участие в Национално състезание за средношколци от 12 клас „Убеди ме-победи ме!“ – симулация на съдебен спор с правно-историческа тематика, организирано от НБУ. За участие в състезанието следва да попълните приложения формуляр за участие и да го изпратите на адрес: [email protected]

Приложение:

1. Информация относно правилата на състезанието със заявка за участие

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД