Национално състезание по компютърно моделиране – областен кръг

Изх. № РУО1 – 5505/ 16.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-847/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2020/2021 г. и училища за организационно и финансово координиране на дейностите по провеждане на състезанията, допълнена със заповед № РД 01-71/04.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01- 82/09.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01-85/12.02.2021 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по компютърно моделиране през учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че на 20 февруари 2021 г. /събота/ от 10:30 часа в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе областният кръг на Националното състезание по компютърно моделиране. На 20 февруари 2021 г. всички ученици, класирани за областния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 10:00 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Информация за допуснатите до областен кръг на Националното състезание по компютърно моделиране може да намерите на адрес: https://smg.bg/wp-content/uploads/2021/02/novina-2021-02-15-natsionalno-systezanie-komp-modelirane-dopusnati_obl_kryg.pdf

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД