Национално състезание по компютърно моделиране – национален кръг

Изх. № РУО 1-8471/15.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г., изменена и допълнена са заповед № РД 09-545/05.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-847/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01-71/04.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01- 82/09.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01-85/12.02.2021 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по компютърно моделиране през учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че на 20 март 2021 г. /събота/ от 10:30 часа в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе националният кръг на Националното състезание по компютърно моделиране. На 20 март 2021 г. всички ученици, класирани за националния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране следва да се явят в СМГ „Паисий Хилендарски“ не по-късно от 10:00 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Информация за допуснатите до национален кръг на Националното състезание по компютърно моделиране може да намерите на адрес: http://www.math.bas.bg/infos/2021_KM_3/KM_nacionalen_kryg.pdf.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД