Национално състезание по природни науки със защита на проекти

Изх. № РУО1-38138/14.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година и заповед № РД 09-4871/30.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на Национална комисия и домакин на Националното състезание по природни науки и екология,  Ви уведомявам, че в периода 19-20.11.2022 г. в град Копривщица ще се проведе XX Юбилейно национално състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти. Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на  образование – София област и СУ „Любен Каравелов“, град Копривщица.

Според регламента на състезанието право на участие имат всички ученици от страната, които:

 • през настоящата учебна година се обучават в прогимназиален етап на основната степен на образование (V –VІІ клас) или в гимназиалните етапи на средната степен на образование (VIII – XIII клас) в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства;
 • проявяват задълбочен интерес към учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Състезанието включва изработване, представяне и защита на проекти от проблематиката на учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование. Проектите могат да бъдат и с екологична тематика или в гранични между тях области /биофизика, биохимия, физикохимия, радиобиология и др./.

Всеки регион (област) е желателно да участва поне с три проекта (общо за двете възрастови групи). Проектите се подбират от експертите в РУО по ред и критерии, определени от тях. Всеки проект, независимо от броя на участвалите в изработването му ученици, в националното състезание се представя от екип от не повече от 2 ученици и един ръководител. Представените проекти трябва да са оригинални, да не са участвали в други национални и международни състезания и подобни форуми.

При възникване на обстоятелства, възпрепятстващи присъственото провеждане на състезанието, ще бъдат дадени допълнителни указания. В този случай организаторите ще имат готовност за дистанционно провеждане, а всеки екип ще трябва да изпрати на училището домакин:

 • файл ( с висока резолюция ) с подготвения за I кръг постер;
 • едно 5-7-минутно видео, което трябва да представя цялостния проект и да отразява 7-те критерия за оценка, посочени в регламента за първи кръг /видеозаписите трябва да са в МР4 формат за Youtube, 1280 х 720, 25 frame( кадъра)/s/;
 • файл с презентацията, която ще бъде представена на II кръг;
 • таблица 1 – списък на участниците, които желаят да бъдат оповестявани резултатите им.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по утвърден образец съгласно Приложение № 2 или съответно Приложение № 3) за публикуване на:

 1. Резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място).
 2. Снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на състезанието.

Декларациите за информираност и съгласие се съхраняват в училището две години след изтичане на учебната година, в която е проведено състезанието, след което се унищожават по сигурен начин. Сканираните декларации се изпращат със заявката за участие в състезанието.

Домакините на състезанието очакват всички участници и техните ръководители да пристигнат и да се настанят в хотелите най-късно до 17:00 часа на 18.11.2022 г., с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.

Основни акценти във връзка с организацията на състезанието:

 1. Настаняване в град Копривщица:
ХОТЕЛИ, КЪЩИ ЗА ГОСТИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН: КАПАЦИТЕТ И ЦЕНОВА ОФЕРТА:
Къща за гости „Хаджи Джоголанов“ бул. Хаджи Ненчо Палавеев № 112,

тел. 0889118870

Капацитет: 8 тройни стаи (1 спалня + 1 единично легло), 1 апартамент (3+2)

Цени:

Тройна стая – 80 лв.

Тройна стая (за двама) – 60 лв.

Апартамент – (за 5 човека) – 140 лв.

Апартамент (за 4 човека) – 120 лв.

Закуска – 6 лв. на човек

Къща за гости „Емили Фемили Хаус“ ул. Нешо Попбрайков № 1,

тел. 0988879699,

https://emili-family-house.business.site/

 

Капацитет: 3 двойни стаи, 1 апартамент (2спални  и кухня)

25 лв. на легло

Закуска – 5 лв. на човек

Къща за гости „Златният телец“ ул. Хаджи Генчо № 1,

тел. 0885717865 / 071-843-046

Капацитет: 4 мезонета (за 4 човека), 3 двойни стаи, 1 студио с две спални

Мезонет (за четирима) – 100 лв.

Мезонет (за двама) – 80 лв.

Двойна стая – 60 лв.

Студио – 120 лв.

Закуска – 7 лв. на човек

 

Тодорини къщи ул. Любен Каравелов № 22,

тел. 0887349901

https://www.todorinikashti.com/

 

Капацитет: 9 двойни , 2 тройни  и 3 четворни  стаи

Двойна стая със закуска – 75 лв.,

Тройна стая със закуска – 85 лв.,

Четворна стая със закуска – 95 лв.

Семеен хотел „Далия“ ул. Петър Жилков № 12

тел. 0888 52 62 00,

https://www.dahlia-house.com/

 

Капацитет: 2 двойни и 4 тройни стаи

Двойна стая със закуска – 70 лв.,

Тройна стая със закуска – 95 лв.,

Къща за гости „Мария“  ул. Цоко Будин № 10,

тел. 0888122214

Капацитет: 4 двойни ,  2 четворни стаи, една стая за 5 човека

35 лв. на човек със закуска

Хотел „Рай“ ул. Дядо Любен № 8,

тел. 0878223844,

https://www.facebook.com/hotel.rai

Капацитет: 4 двойни , 2 тройни  и 1 четворни стаи

Двойна стая със закуска – 74 лв.,

Тройна стая със закуска – 111 лв.,

Четворна стая със закуска – 142 лв.

Радкина къща ул. Георги Бенковски № 24,

тел. 0878223544,

https://www.facebook.com/radkinatakashta

 

Капацитет: 4 двойни , 2 тройни  и 1 четворни стаи

Двойна стая със закуска – 74 лв.,

Тройна стая със закуска – 111 лв.,

Четворна стая със закуска – 142 лв.

Семеен хотел – механа „Чучура“ бул. Х.Н.Палавеев № 66,

тел. 0888347770,

https://mehana.eu/

 

Капацитет: 2 двойни и 3 тройни стаи

Двойна стая със закуска – 65 лв.,

Тройна стая със закуска – 75 лв.,

Къща Дона ул. Хаджи Генчо № 13,

тел. 0887629140, 0882406639

Капацитет: 3 двойни и  тройни стаи

Двойна стая без закуска – 60 лв.,

Тройна стая без закуска – 80 лв.,

Закуска- 10 лв. на човек

Семеен хотел „Калина“ ул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ №35,

тел. 071842032, 0888224788, 0888841256,

http://semeenhotel-kalina.com/

Капацитет: 6 двойни стаи

Двойна стая без закуска – 65 лв.,

Хотел „Свети Георги“

 

ул. Томангелова чета № 18,

тел. 0888577257

Капацитет: 7 двойни стаи, 7 тройни стаи, 3 апарта

мента (за четирима), 2 апартамента (4+2)

Двойна стая с включена закуска и SPA – 100 лв.

Двойна стая с включена закуска, вечеря и SPA -130 лв.

Тройна стая с включена закуска и SPA – 150 лв.

Тройна стая с включена закуска, вечеря и SPA – 195  лв.

Апартамент (за четирима) с включена закуска и SPA  – 180 лв.

Апартамент (за четирима)с включена закуска, вечеря  и SPA – 240 лв.

Апартамент (4+2) с включена закуска и SPA – 230 лв.

Апартамент (4+2) с включена закуска, вечеря и SPA – 320 лв.

 1. Резервациите в хотелите се осъществяват от самите участници на посочените телефони, в срок до 04.11.2022 г. Местата в хотелите до тази дата са на преференциални цени за участниците в Националното състезание по природни науки и екология. Моля, да имате предвид, че Копривщица е предпочитана туристическа дестинация за почивните дни и базата за настаняване за петък и събота винаги е запълнена и резервирана твърде рано!
 2. Регистрацията на участниците (учениците и техните ръководители) ще се осъществи във фоайето на „Живият музей” (Старото училище) – гр. Копривщица, от 17:00 до 17:30 часа на 18.11.2022 г.
 3. Официалното откриване на състезанието е от 18:00 часа.
 4. Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотелите. За издаването на фактурите е необходимо да бъдат предоставени на рецепциите точните данни на институцията.
 5. Официалната вечеря за ръководителите – по подадена заявка, на стойност 35,00 лв., е на 18.11.2022 г. от 20.00 часа в ресторант „Дядо Либен“.
 6. При регистрацията се заплаща цената на официалната вечеря за ръководителите.
 7. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, съответно РУО, спонсори или др.

За целта е необходимо:

 • да изпратите в РУО, предложения за участие до 06.11.2022 г. на електронен адрес: [email protected] в несканиран вид, с попълнени всички колони от таблиците;
 • файлът за Данни за проекта да е наименован: proekt_pne_Sofia_YYYY.docx (YYYY е името на училището);
 • файлът за Заявка за участие да е наименован: pne_ Sofia _ХХХХ.xlsx (ХХХХ е името на училището).

За допълнителна информация по всички въпроси, свързани с организацията на състезанието, може да се обръщате към Илонка Ценкова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – София област  на телефони: 0893 44 57 99, 02 873 64 22.

Приложения:

 1. Формуляр Данни за проекта.
 2. Таблица 1– списък на участниците, които желаят да бъдат оповестявани резултатите им.
 3. Заявка за участие в състезанието.
 4. Приложение № 2 – Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика.
 5. Приложение № 3 – Декларация за информираност и съгласие на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада/състезание.
 6. Регламент за организиране и провеждане на състезанието.
 7. Приложение „ Проектите в обучението“.
 8. Програма за провеждане на XX Национално състезание по природни науки и екология.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД