Национално състезание по роботика „Дни на Роботиката 23

Изх. № РУО1-2946/03.02.23г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2236/27.01.2023 г. Ви уведомявам, че клубът по Роботика към Техническия университет – София ще проведе Национално състезание по роботика „Дни на Роботиката 23“. Състезанието цели насърчаване и мотивиране развитието на роботиката и иновациите в областта на технологиите. В програмата на инициативата са включени лекции, работилници и състезания, които са ориентирани към студенти, ученици и хора с интерес в техническата сфера. Състезанието ще се проведе в периода 28 – 29 април 2023 г. в Техническия университет – София и е безплатно. Учениците, които се класират на първите три места в отделните състезателни категории ще имат предимство при кандидатстване в специалност „Автоматика информационна и управляваща и техника“ на факултет „Автоматика“ на Техническия университет-София, като техният избор за посочената специалност ще бъде преференциален спрямо останалите кандидат-студенти в кандидатстудентската кампания 2023 г.

Пълна информация за състезанието е публикувана на сайта на инициативата: http://robodays.roboclub.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД