Национално състезание по „Финансова грамотност“

Срочно! Важно!

Изх. № РУО 1-4218/17.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО 1-2971/04.02.2020 г., относно провеждането на националното състезание по финансова грамотност, Ви уведомявам, че координатор  за провеждане на състезанието е Първа частна математическа гимназия, лице за контакт от училището е Ирина Шаркова – старши учител по математика, с имейл за връзка: [email protected].

Моля потвърдете участието си в националното състезание по финансова грамотност своевременно в срок до 16.00 часа на 17.02.2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД