Национално състезание по чужди езици „Интелектика“

Изх. № РУО1-38008/14.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-37259/07.10.2022 г. Ви уведомявам, че от 21 до 23 октомври 2022 г. в хотел „Камелия“, Пампорово ще се проведе Шестото национално състезание по чужди езици „Интелектика“ за ученици от VII до XII клас, в две езикови категории – английски и немски език.

Освен състезателната част, учителите, придружаващи учениците ще имат възможност да участват в конференция „Училище за Бъдеще“, която се организира по същото време.

Допълнителна информация: Ваня Ананиева, тел. 0879336283.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД