Национално състезание по чужди езици „Интелектика“

Изх. № РУО1-4266/17.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-3781/14.02.2023 г. Ви уведомявам, че предстои провеждане на Седмото национално състезание по чужди езици „Интелектика“ за ученици от VII до XII клас , в две езикови категории – английски и немски език.

За допълнителна информация относно регламент, условия и регистрация: https://intellectica.bg, тел. + 359 87 9336283, +359 878 447470, +359 878 794231, както и на e-mail: [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД