Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от VII до XII клас „Аз мога – тук и сега“

Изх. № РУО1 – 7694/21.03.23г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-7422/20.03.2023 г. от РУО – Смолян, Ви уведомявам, че в периода 28.04. – 30.04. 2023 г. в град Девин ще се проведе Националното състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от VII до XII клас „Аз мога – тук и сега“. Състезанието се организира от Американския университет в България с подкрепата на РУО – Смолян.

Регламентът на състезанието, условията за участие и срокът за регистрация са публикувани на следния уебсайт: www.AZ-MOGA.bg

Моля да сведете информацията до учителите по чужд език в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД