Национално ученическо състезание по „Бизнес информатика“

Изх. № РУО1-38829/25.11.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФЕСИОНАЛНИ И ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-38426/23.11.2021 г. Ви уведомявам, че Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов съвместно с кариерен център и екипът на катедра „Бизнес информатика“ организират Национално ученическо състезание по „Бизнес информатика“ e·BI·Competition. Състезанието е в два кръга и в него могат да участват ученици от XI и XII клас на всички средни училища, професионални и профилирани гимназии в страната. Участието е индивидуално и не изисква познания по програмиране.

Повече информация за условията на състезанието и указания към  участниците може да намерите на сайта на Стопанска академия, на посочения линк: https://www.uni-svishtov.bg/bg/events/natsionalno-uchenichesko-sastezanie-po-biznes-informatika-11479
За допълнителна информация: Катедра „Бизнес информатика“, Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – ул. ”Ем. Чакъров” № 2, гр. Свищов, п.к. 5250; гл. ас. д-р Искрен Таиров – тел. 0878 49 80 02; гл. ас. д-р Асен Божиков – e-mail: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД