Национално ученическо състезание по „Бизнес информатика“

Изх. № РУО1-2486/29.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов с вх. № РУO1-2343/28.01.2020 г., Ви уведомявам, че се организира Национално ученическо състезание по „Бизнес информатика“ на 17.02.2020 г., което е непресъствено (по електронен път).

Право за участие имат ученици от XI и XII клас на средните училища, на професионалните и на профилираните гимназии.

Казусът с който учениците ще бъдат предизвикни, се състои от две части, за които са необходими базовите знания, получени по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“. В първата част на учениците се предоставя тест по електронен път на 17.02.2020 г. и ще бъде достъпен за решаване до 19.02.2020 г., включително. За втората част се класират първите пет ученици с най-високи резултати от теста. Резултатите от теста ще бъдат обявени на 20.02.2020 г., като пет ученици с най-висок резултат ще бъдат уведомени (по имейл/телефон) и ще представят своите презентации пред комисията чрез онлайн видео връзка.

На сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов www.uni-svishtov.bg е публикувана подробна информация за състезанието, от където може да изтеглите и формуляр за участие.

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие по e-mail: [email protected] – 12.02.2020 г.

За допълнителна информация и контакти:

гл. ас. д-р Искрен Таиров – 0878 49 80 02, (0631) 66 396, e-mail: i.tairov@uni-svishtov.bg

гл. ас. д-р Юлиян Господинов – 0887 63 00 33, (0631) 66 437, e-mail: [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД