Национално учителско състезание „Изкуствения интелект в учебния процес“

Изх. № РУО1-14177/07.05.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13968/30.04.2024 г. Ви уведомявам, че ШУ ДИКПО – Варна отправя покана до учителите от всички предметни области за участие в Национално учителско състезание „Изкуствения интелект в учебния процес“.

Официалното откриване на състезанието ще бъде във виртуална среда на 21.05.2024 г. в 19.00 ч. Срок за подаване на проектите – 30.06.2024 г.

Моля да сведете информацията до учителите в  поверената Ви образователна институция.

 

  Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА                          

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ ГРАД                                                                                                                                           

 /съгласно заповед № РД10-522/11.04.2024 г.  

на министъра на образованието и науката/