НВО В IV И X КЛАС И ДЗИ

Спешно!!!

Изх. № РУО1-4655/20.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 21.02.2020 г. от 11:00 часа от 13:00 часа в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ (ул. „Хайдут Сидер“ №8) ще се проведе работна среща, на която ще бъдат дадени указания и разяснения по въвеждане на информацията на платформата https://admin.zamaturite.bg за НВО IV и X клас и ДЗИ.

Моля да подсигурите участието на Ваш представител, който е ангажиран с работата с платформата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД