НВО в VII клас

Изх.№ РУО1-7896/ 08.04.2020 г.

 

ВАЖНО!!!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО В VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че до 10.04.2020 г. трябва да подадете залите за провеждане на НВО в VII клас. Задължително в системата посочвате и позиции „вход“ и „коридор“, за да могат да Ви бъдат разпределени и там служебни лица.

Моля, тези от Вас, които вече са подали залите в системата, но са пропуснали „вход“ и „коридор“ да коригират информацията.

Подаването на „вход“ и „коридор“ става по същия начин като подаване на зала, но именувате залата „вход“ или „коридор“ (при по-голям брой, подавате всеки коридор отделно), като в позицията брой места вписвате 0.

Напомням, че в същия срок трябва да въведете и желанията на учениците за явяване на НВО по чужд език.

При технически въпроси, свързани с провеждането на НВО в VII клас можете да изпращате Вашите запитвания на електронен адрес: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД