НВО и ДЗИ

Изх. № РУО1-8740/23.04.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-141/15.04.2020 г., вх. № РУО1-8394/15.04.2020 г. относно осигуряване на подкрепяща среда при провеждане на националното външно оценяване в IV, в VII, в X и в XII клас на учениците със специални образователни потребности през учебната 2019/2020 година, в срок до 28.04.2020 г. следва да представите актуална информация за учениците с нарушено зрение и обучителни трудности при дислексия и дискалкулия от повереното Ви училище, като попълните приложените формуляри.

Обръщам внимание, че уголеменият шрифт за ученици с дислексия и дискалкулия е различен по размери от уголемения шрифт за ученици с нарушено зрение.

 

Приложения:

  1. Справка за ученици с нарушено зрение НВО IV клас. https://forms.gle/bb94ozm6QcK2NkbH6
  2. Справка за ученици с нарушено зрение НВО VII клас.  https://forms.gle/wzC6Hq9zqU5GQFAD8
  1. Справка за ученици с нарушено зрение НВО X клас. https://forms.gle/NaBkD27gUMvACJ2t5
  2. Справка за зрелостници с нарушено зрение. https://docs.google.com/forms/d/1hcUUFnUt_6N1qWi6yxr-ProaeVPrAYI99bpBtqa-zEE
  1. Справка за ученици НВО IV клас с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които ще полагат писмен изпит с уголемен шрифт.

https://forms.gle/YugLoddMypJ8psKq5

  1. Справка за ученици НВО VII клас с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които ще полагат писмен изпит с уголемен шрифт.  https://forms.gle/ESiVM9xr52B2W58NA
  2. Справка за ученици НВО X клас с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които ще полагат писмен изпит с уголемен шрифт.

https://forms.gle/4kvGkKhSnEQoPxn99

  1. Справка за зрелостници с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които ще полагат писмен изпит с уголемен шрифт.

https://docs.google.com/forms/d/13WBtigk5xyzdaRMvm-iQDhNQku4QEdsTXcWrkglNzsk

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД