НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК В 10 КЛАС

Изх. № РУО1-21071/25.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ПРОВЕЖДАЩИ НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК В 10 КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх.№ РУО1-20992/25.06.2021 г. Ви уведомявам, че днес, 25.06.2021 г., до края на работния ден следва да въведете в системата резултатите (точките) от устната част, компонент „Говорене“ на учениците от повереното Ви училище, които са се явили на НВО по чужд език в края на 10 клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД