НВО IV, X КЛАС И ДЗИ – ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-8346/14.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ НВО IV, X КЛАС И ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На платформата https://admin.zamaturite.bg е качена функционалността за определяне на възможностите за участие на служебните лица. Можете да я намерите в Служебни лица->Възможности. Там е списъкът с всички служебни лица, за които е зададена поне една роля в първоначалното въвеждане. При натискане на бутона „Редакция“ на даден ред ще се отвори екран, показващ основните данни за лицето. Най-долу са редове с отделните роли, като трябва да се посочи за всяка роля  на кои изпити може да бъде изпълнявана. Системата се съобразява с предметната област на лицето. На базата на тези възможности ще се извършва и разпределението по изпити и зали.

Началните учители могат да са квестори без значение на предметната им област.

За учителите по чужд език в списъка са само езиците, по които имат предметна област.

В срок до 16.04.2020 г. всички училища трябва да посочат за всяко от подадените служебни лица за кои изпити може да се изпълнява съответната роля.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД