НВО IV, X КЛАС И ДЗИ

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-3685/11.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ НВО IV, X КЛАС И ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На електронните пощи на училищата е изпратен сертификат за достъп на сайта https://admin.zamaturite.bg  и указания за работа с платформата.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД