Немски коледен базар

Изх. № РУО1-32934/18.11.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Арт център „Кърнолски“ с вх. № РУО1-32680/17.11.2020 г., Ви уведомявам, че от 20 ноември до 22 декември 2020 година в Градската градина в София ще се проведе Немски коледен базар.

В културната програма могат да се включат участници в направления фолклор, вокал, танци и оркестри. Размерите на покритата сцена са 6 метра на 5 метра. За по-големи ансамбли има място пред сцената.

Базарът ще бъде отворен за посетители в делнични дни от 18:30 ч. до 20:00 ч., а в събота и неделя от 13:00 ч. до 17:30 ч. и от 18:30 ч. до 20:00 ч.

За заявки за участие и допълнителна информация:

Снежана Полихронова, тел. 0888323727.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г.

на министъра на образованието и науката/