Нестия среща-конкурс на коледарските групи „Чемшир Коледарка“

Изх. № РУО1-34018/06.12.19 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на Български арт и фолклорен център „Нестия“ с вх. № РУО1-33436/03.12.2019 г., приложено Ви изпращам регламент и заявка за участие в Нестия среща-конкурс на коледарските групи „Чемшир Коледарка“, който ще се проведе на 15 декември 2019 г. от 15:00 часа в Дом на културата „Средец“.

За информация: 0884 563 482, 0988 735 444 или на e-mail: [email protected]

 

Приложение: 1. Регламент.

     2. Заявка за участие в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД