Не спирайте да общувате и споделяте!

Изх. № РУО1-7474/31.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В последните седмици образователната ни система е поставена пред ново предизвикателство – учебни занятия от разстояние в условията на извънредно положение. Всичко дойде неочаквано и изискваше от нас незабавни действия. Обучението на нашите деца никога до този момент не е било лишено от нещо толкова важно като ежедневното живо общуване с учителите и съучениците им, и в същото време с активното участие на родителите. Напълно разбираме как извънредната ситуация ускори процеси, към които бяхме тръгнали заедно, а именно по-активно включване на родителите в партньоството с учителите и училището.

Извънредното положение се оказа съвършен момент и за трансформация в образователния процес. Ако по-модерните и по-ефективни методи на преподаване, които превръщат ученика в активен участник в обучението, станат масова практика заради днешите учебни занятия в електронна среда, те ще си останат сериозен образователен и методически актив и след завръщането на учениците в класните стаи.

Работата в условията на извънредно положение е и време, в което на практика се реализираха едни от основните принципи на Закона за предучилищното и училищното образование – автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация, прозрачност на управлението – започвайки от процесите в класната стая и завършвайки с решенията на директора на училището за провеждане на държавната политика в поверената му институция.

Другата важна промяна е в активната комуникация между всички участници в образователния процес – учители, ученици и родители и публичността на работата на учителя. Благодарение на това учителят влезе в дома на всяко дете и родителите видяха работата на всеки учител. Това породи вдъхновение, емпатия, съпричастност, подкрепа, но и страх, критика, недоволство и недоверие в тази уникална училищно-семейна общност.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ,

И не забравяйте че имате кредит на доверие от родителите и те обикновено искат да Ви подкрепят – затова децата им са във Вашето училище. Може би невинаги го усещате така, но точно сега не трябва да имате съмнения. Бъдете с тях и до тях, позволете им да бъдат активна част от решенията за бъдещите Ви действия. Родителите и учениците искат да бъдат чути и имат право на това. Изградете Вашите канали за обратна връзка, търсете техните мнения, предложения, оценки и ги приемете като възможност за подобряване на комуникацията. Независимо какви са те, потърсете решение! Активната връзка е възможност за подобряване качеството на образователния процес и постиженията на Вашите учители и ученици! Не спирайте да общувате и споделяте!

Нека Ви припомня думите на Васил Левски от писмото му до Иван Кършовски „За отечеството работим, байо, кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим и все [за]едно да вървим, ако ще бъдем хора.“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД