Нова дата за провеждане на открита практика по география и икономика в VII клас

Изх. № РУО1-38958/24.10.2022 г.

ВАЖНО!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                      

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че планираната за 26.10.2022 г. откритата педагогическа практика с учители по география и икономика в VII клас се отлага за 09 ноември 2022 г. (сряда) от 13:25 часа в СМГ „Паисий Хилендарски“ – район „Оборище“, ул. Искър“ № 61.

Моля да уведомите учителите по география и икономика в повереното Ви училище за новата дата за провеждане на откритата практика, както и да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

Поради ограничения капацитет на залата моля отново учителите по география и икономика да заявят присъствие за откритата практика в срок до 07.11.2022 г. на следния линк: https://forms.gle/t8Wry21Sm7ZUvq1p7

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД