Нова информационна система по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№ РУО1-15304/17.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-14914/13.05.2021 г. Ви уведомявам, че новата информационната система по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” следва да бъде достъпна на 17.05.2021 г. на адрес: https://edu-teachers.mon.bg .

Напомням Ви, че в платформата е включена и Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени.

Моля да информирате педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция.

Съобщението е достъпно и на адрес: https://teachers.mon.bg

.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД