Нова образователна дигитална STE(A)M програма „Музейко в кутийка: Звездни детективи“

Изх. № РУО1-3537/29.01.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3494/ 28.01.21 г. от Фондация „Музейко“ Ви уведомявам, че ДНЦ „Музейко“ стартира на 04.02.2021 г. нова образователна дигитална STE(A)M програма „Музейко в кутийка: Звездни детективи“. Съдържанието на проекта обхваща научни теми с практични дейности и експерименти, залегнали в задължителната учебна програма в начален етап.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към Елена Марашлиева и Александра Александрова на тел.: 02/902 00009, 0877 751 356 или на имейл: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД