Нови работилници за творческо писане

Изх. № РУО1-19298/14.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-18635/ 10.06.2021 г. Ви уведомявам, че Фондация “Елизабет Костова“ организира три курса по творческо писане, в които могат да участват ученици на възраст от 13 до 18 години.

  • Уъркшоп по писане на спекулативна художествена литература на английски език с Айрийн Нийланд – 01-09 юли 2021 г.;
  • Уъркшоп „Имало едно бъдеще“ с Диана Петрова – 12-18 юли 2021 г.
  • Уъркшоп „Писане за природата“ с Димитър Кенаров – 02-06 септември 2021 г..

Повече информация можете да намерите на: https://ekf-writing-center.org

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД