Ден на спасяването на българските евреи

Изх. № РУО1-36423/ 30.12.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-439/ 30.12.2020 г. на МОН с вх. № РУО1-36398/ 30.12.2020 г. Ви уведомяваме за възможността на 10 март 2021 г., когато отбелязваме Деня на спасяването на българските евреи чрез провеждане на „Урок по достойнство“ или други инициативи, да бъдат използвани ученическите разкази от VII Национален литературен младежки конкурс на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“.

След 15 януари 2021 г. ресурсът ще бъде достъпен на електронен адрес www.alef-bg.org и може да бъде използван по преценка на учителите.

Уместно е и учениците, които ще участват в предстоящото VIII издание на конкурса, да обогатят познанията си по темата за Холокоста, като се запознаят с текстовете на наградените участници.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИВАН ЙОВЧЕВ.

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2695/ 09.12.2020 г. на началника на РУО – София-град)