НП “ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2020 г.

Изх. № РУО1-21497/19.08.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1 – 21426/18.08.2020 г. Ви уведомявам, че имате възможност да се запознаете с утвърдените правила за изпълнение на национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2020 г. на http://mon.bg/bg/100821 и да кандидатствате през онлайн платформа по национални програми за развитие на образованието – 2020 г. на https://np.mon.bg/ . Платформата за кандидатстване е отворена на 18.08.2020 г. В посочения период можете да подавате и да коригирате заявките си.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД