НП “Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на училищата бенефициенти

Изх. № РУО1-35630/26.09.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-35467/23.09.2022 г. Ви уведомявам, че на електронната страница на МОН е публикуван списъкът с класираните проекти за финансиране на училищата по Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД