НСА ден на отворените врати по случай Деня на спорта

Изх. № РУО1-13548/11.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ СПОРТНИ И

СРЕДНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на НСА „Васил Левски“ с вх. № РУО1-13317/10.05.2023 г., Ви уведомявам, че НСА „Васил Левски“ ще проведе ден на отворените врати по случай Деня на спорта на 30 май 2023 г. (вторник) от 11:00 часа.

Екип от НСА „Васил Левски“ ще представи интересни и актуални специалности, богато разнообразие от бакалавърски и магистърски програми както и възможността за обучение във втора специалност, докторски програми и обмен по програми ЕРАЗЪМ+ и др.

Моля да сведете информацията за деня на отворените врати до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД