Областен кръг на Националната олимпиада по информатика

Изх. №  РУО1-5529/28.01.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2021/2022 година и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информатика, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по информатика ще се проведе на 05.02.2022 г. от 13:00 ч. Във връзка с писмо на МОН с № 94-229/21.01.2022 г., вх. № РУО1-5193/26.01.2022 г., Ви уведомявам, че олимпиадата ще се проведе от разстояние в електронна среда чрез Системата за онлайн провеждане на национални състезания по информатика.

Със заповед № РД 01-712/04.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за училище-домакин на областния кръг на олимпиадата е определена СМГ „Паисий Хилендарски“.

Информация за класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по информатика може да намерите на адрес: http://sofiacode.com.

Актуална информация за организацията и провеждането на Националната олимпиада по информатика следете на адрес: http://www.math.bas.bg/infos, http://keleved.com/ и http://sofiacode.com.

Пожелавам успех на всички участници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД