Областен кръг на Национална олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1-8005/09.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-116/09.04.2020 г., вх. № РУО1-7930/ 09.04.2020 г., относно провеждане на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии (ИТ), Ви уведомявам, че на 14.04.2020 г. /вторник/ ще се проведе защита на проектите на учениците в онлайн среда. По време на защитата ще има видеовръзка между учениците и членовете на Областната комисия за проверка и оценка на проектите.

В понеделник /13.04.2020 г./ на електронната поща на училищата ще бъде изпратен график за защитата на проектите и линк към платформата за видеовръзка.

Моля да уведомите учениците от повереното Ви училище, които участват с проекти в олимпиадата по ИТ и техните ръководители и да им обърнете внимание, че съгласно регламента на олимпиадата всички ученици, класирани за областния кръг, следва да са качили на сайта на олимпиадата http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg съгласно указанията, публикувани от Националната комисия, изходни и изпълними кодове, документация, презентации и всички други документи, свързани с проектите. Няма да се допуснат до защита проекти без качена документация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД